Cara lipat gandakan keuntungan

Dalam perniagaan, nombor adalah penting. Untuk meraih keuntungan, kita boleh membuat kira-kira dengan formula berikut:

Leads x Conversion Rate = No. of Customers

No. of Customers x Average dollar purchase x No. of repeat business = Sales revenue

Sales revenue x Net profit margin = Net profit

Contoh pengiraan 1:

1000 x 10% = 100

100 x RM200 x 2 = RM40,000

RM40,000 x 30% = RM12,000

Contoh pengiraan 2 (semua pemboleh ubah berwarna merah dinaikkan 10%)

1,100 x 11% = 121

121 x RM220 x 2 = 53,240

RM53,240 x 33% = RM17,569

Semua yang berwarna merah adalah pemboleh ubah. Cuba tambahkan bilangan mana-mana atau semua  pemboleh ubah untuk mendapatkan ‘net profit’ yang lebih.

Dalam contoh di atas dengan peningkatan hanya 10% untuk pemboleh ubah, keuntunga bersih telah naik lebih RM5,000!

Dipetik dari buku secret of self-made millionaires oleh Adam Khoo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *